Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kulturtransportordning tilbake

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

KulturkortetRU

I vinter fikk kommunene beskjed om at fylkeskommunens kulturtransportordning ikke var i kraft lenger. Nå har fylkesungdomspolitikere tatt tak, til nytte og glede for kulturinteressert ungdom.

- Ungdommens fylkesråd (UFR) har sett viktigheten med den gode ordningen med kulturtransportspleis for barn og unge i Nordland. De har derfor valgt å omdisponere sine egne UNGplan midler, og har satt av 125.000 kroner til kulturtransportordningen ut året, opplyser Jeanette Steen Kristensen i fylkeskommunen.
Det betyr at kommunene nå har mulighet til å søke om støtte til kulturtransport slik det har vært gjort tidligere. 

Kriteriene som ligger til grunn er de samme som tidligere: Transportkostnader til og fra Kulturkortaktiviteter.

  • Transporten må primært gjelde ungdom som har Kulturkort. Ved eventuell egenandel må denne være lavere for ungdom med Kulturkort enn for ungdom uten Kulturkort.
  • Kulturkortet i Nordland refunderer 70% av transportkostnadene eks mva. Hovedsakelig støttes busstransport.
  • Søkere på steder med få kultur- og fritidsaktiviteter prioriteres.

Det vil være mulig å søke støtte på arrangementer som har vært fra og med 1.10.2016. UFR tar saken videre og vil jobbe aktivt for at fylkestinget setter av midler til ordningen også i 2017.

Vi håper at flere av våre ungdommer skaffer seg Kulturkortet, det er gratis, gir mange rabatter og bestilles via nettet her.

Kulturkortet ble innført i Evenes i 2009 og gjelder for ungdom 13-19 år.

Ev. spørsmål rettes til kulturkontoret.