Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har høstens første møte 28.9, her er sakene som skal behandles:

Denne gangen står følgende saker på kartet:

30/16 Godkjenning av protokoll forrige møte 
31/16 Rapportering 2. og 3. kvartal 2016 
32/16 Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028, 2. gangs behandling 
33/16 Forprosjekt -Stedsutvikling Bogen 
34/16 Husbankens kommuneprogram. Bolig for velferd. 2016-2020 
35/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 
36/16 Utleieregler for skoleanlegg i Evenes 
37/16 Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet 
38/16 Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogalandlagmannsrett for perioden 1. januar 2017 -31. desember 2020 
39/16 Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 2017 2020 
40/16 Valg av skjønnsmedlemmer 
41/16 Referatsaker 
42/16 Forvaltningsplaner for Nautå og Kjerkvatnet naturreservater -høring

Her kan du lese sakene:  Kommunestyre 28 9 2016 - Innkalling

Som vanlig overfører vi møtet på direkten på kommune-TV, lagre gjene >>lenken først som sist

lik-oss-p-facebook