Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Politisk høst i gang

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeDen politiske arbeidssesongen begynner med formannskapets møte 6. september. 

Disse sakene er på sakskartet til høstens første møte:

42/16 Godkjenning av protokoll forrige møte
43/16 Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028, 2. gangs behandling
44/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av to hyttetomter fra gnr 3 bnr 1
45/16 Reguleringsplan for Birkelund/Flåtta - forslag til stenging av Rudolfsletta
46/16 Regional Transportplan Nordland 2018 - 2029 - høring
47/16 Jardar Jensen - støtte til nyetablering
48/16 Kulturmidler 2016
49/16 Kultur- og miljøprisen 2016 *
50/16 Klientsak **
51/16 Referatsaker
*   Sak 49/16 gis utsatt innsyn, jf. offl. § 5.
** Sak 50/16 unntatt offentlighet, jf. offl § 13.

Les sakspapirene til formannskapets møte her: Formannskap 6.9.2016 - Innkalling

Formannskapet skal avgi sin innstilling til kommuneplanens samfunnsdel for 2016 - 2028, som har vært ute på høring. Her er høringsdokumentet:  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028.

> Her er den politiske møtekalenderen. Eventuelle endringer i møteplanen legges inn fortløpende.

 

lik-oss-p-facebook