Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forvaltningsplaner for Nautå og Kjerkvatnet. Høring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

(Foto: Gunhild Garte Nervold / Fylkesmannen i Nordland)Fylkesmannen har laget utkast til forvaltningsplaner for naturreservatene Nautå og Kjerkvatnet. Vi ønsker å høre innbyggernes syn før vi uttaler oss.

Frist for uttalelse til Fylkesmannen i Nordland er 31. oktober. Ut fra politisk møtekalender må vi ha synspunkter på hva vi skal uttale innen 3. oktober.

Fylkesmannen omtaler følgende problemstillinger som aktuelle:

 

Hvordan berører forvaltningsplanene deg som bruker eller grunneier? 
Planene skal kunne brukes som oppslagsverk hvis du har eller planlegger en aktivitet i et av verneområdene.

  • Har vi fått med all aktivitet som skjer i verneområdene?
  • Er noe uklart eller for dårlig belyst?
  • Kapittel 2.3 skal si noe om bruk av områdene. Her er for eksempel aktivitet tilknyttet landbruk, friluftsliv og flyplassen beskrevet
  • Kapittel 3 har fokus på trusler mot verneverdiene. I dag knytter de største truslene seg til tekniske inngrep og forurensing
  • Kapittel 4.1 ser på aktuelle tiltak som overvåking av vannkvalitet og gjengroing. Her beskrives også vilkårene som er satt for siste skadefelling av svaner
  • Kapittel 4.2 går gjennom de ulike brukerinteressene og hva som er tillatt gjennom verneforskriftene. Her er det viktig at alle brukerinteressene kommer fram

Det er selvsagt mulig å uttale seg om alle forhold som tas opp i forslagene til forvaltningsplaner.

Du sender dine innspill til vår uttalelse til . Synspunkter kan også legges i kommentarfeltet under denne artikkelen. 

Dokumentene:
* Høringsbrev, forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat 
Utkast til forvaltningsplan for Nautå naturreservat  
* Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet natureservat    
* Adresseliste 

(Foto: Gunhild Garte Nervold / Fylkesmannen i Nordland) 

lik-oss-p-facebook