Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring om veinavn

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Veinavn Nautaa redFormannskapet foreslår endring av og nytt veinavn i Evenes næringspark (Nautåa).

Forslaget er at ny vei i næringsområdet som går fra E10 og rett østover mot Nautåvannet kalles Nautåveien. Det foreslås videre at Bedringens vei omdøpes til Normanns vei (veien som går sør-nord ved tidligere legekontor ned mot Nautåelva, se kart).

Formannskapets vedtak: 
Det foreslås følgende endring/nytt vei navn i Evenes næringspark:

1.Bedringens vei omdøpes til Normanns vei, det vil si veien som gå sør-nord fra snuplass ved tidligere legekontor ned mot Nautåelva.
2.Den nybygde veien som går fra E 10 og østover mot Nautåvatnet kalles for Nautåveien.
3.Saken legges ut til høring før vedtak i saken. 

Bakgrunn for forslaget om Normanns vei:
Bedringens vei har mistet noe av sin aktualitet etter at legekontoret ble flyttet.

Dette området var tidligere eid av Normann Skoglund, f. 1898. Han opparbeidet dette området fra å være myr til gressmark, han drenerte og pløyde med hest og plog. Dette var før traktorens tid.

Normann Skoglund var en allsidig kar, som i tillegg til landbruk både var værprofet og oljesjeik. Han leste i almanakken, og var flittig sitert i avisene. Han malte og skrev bøker, og det er flere manus som aldri ble utgitt. Vi vil tro den eldre del av befolkningen fortsatt husker Normann Skoglund. 

Høring:
Forslag om endring og nytt veinavn i området legges med dette ut til høring før det behandles videre. Synspunkter og eventuelle forslag om andre navn sendes:

Evenes kommune
Pb. 43
8539 Bogen i Ofoten
eller

innen 31. august 2016.

Veinavn Nautaa red 

lik-oss-p-facebook