Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forbedringsarbeid på ESB

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

13563214 10154173324295540 1529818533 n

Evenes syke - og bygdeheim har deltatt i et læringsnettverk i regi av Utviklingssenter for sykehjem i Nordland. Hovedmålet med deltagelsen var å øke kompetansen og få bedre rutiner for legemiddelgjennomgang (LMG) og oppfølging av pasientene på sykehjem. I prosjektet har sykepleiere, fagleder, sykehjemslegen og helse- og omsorgsleder deltatt. I tillegg har det øvrige personalet vært viktige støttespillere og observatører.

Hvorfor?
Vi opplever at mange eldre har lange medisinlister når de innskrives på sykehjem. De står på mange medisiner samtidig, som kan medføre uheldige interaksjoner og bivirkninger. Noen ganger vet vi ikke hvor lenge de har brukt medikamentet fordi det mangler beskrivelse av hvorfor de bruker preparatet.

Hva?
Alle pasienter som har langtidsplass har hatt legemiddelgjennomgang med sykepleier, sykehjemslege og farmasøyt.

Resultat
Totalt antall faste medikamenter på ESB lå på 207 i september 2015 (18 pasienter). I mai 2016 er antallet 147 (14 pasienter) . Som følge av legemiddelgjennomgang har pasienter fått fjernet både faste og behovsmedikamenter, men har også fått byttet ut medikamenter til mer egnede. Blodprøvesvarene har også avdekket behov for nye medikamenter eller at pasienten ikke har hatt behov medikamenter lengre.Et annet resultat som ikke vises av noen statistikk, er at det er markant nedgang på meldinger (både muntlig og skriftlig) om pasienter som er urolig, har søvnproblemer etc. 

Det er også svært positivt at pårørende har rapportert at de oppfatter pasientene som mer våkne, deltar mer i samtaler og har bedre mobilitet. Dette underbygges også av personalet. 

Planen videre?

Systematisk oppfølging rundt legemiddelbruket til den enkelte pasient.

På bildet (f.v) : sykepleier Trine Olsen, helsefagarbeider Nan- Kristin Devold, fagleder Marion Pedersen, sykepleier Gunn- Åshild Skaanevik og pleiemedarbeider Einar Pettersen.