Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Formannskapet om kommunereformen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veivalgFormannskapet har i dag drøftet sin innstilling til kommunestyret om kommunereformen, og ønsker å legge til rette for så bred debatt som mulig.

Her er saksprotokollen fra dagens møte:  

Saksprotokoll formannskapet: 

Rådmannens innstilling:

1.Evenes kommune har gjennomført en omfattende prosess om kommunereformen og kommunestruktur, og konkluderer denne med å fortsette som egen kommune. 
2.Evenes kommune ser at vi ikke kan løse alle kommunale basistjenester i egen regi, og vil løse disse gjennom interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester. 

Formannskapets behandling:

Framsatte forslag:

Arne Martin Hauan (AP) framsatte følgende forslag: 
Formannskapet ber kommunestyret om å ta stilling til de 4 alternativene som framkommer av stemmeseddelen ved folkeavstemningen.

Forslaget ble senere trukket. 

Sidsel Haldorsen (FrP) framsatte følgende forslag: 
1.Evenes kommune har gjennomført en omfattende prosess om kommunereformen og kommunestruktur, og konkluderer denne med å søke sammenslutning med Tjeldsund og Skånland kommuner.
2.Evenes kommune ser at denne sammenslutningen ikke kan løse alle kommunale basistjenester i egen regi, og vil løse disse gjennom interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester. 

Forslaget ble senere trukket. 

Svein Erik Kristiansen (H) framsatte følgende forslag:
Evenes kommune har gjennomført en omfattende prosess om kommunereformen og kommunestruktur, og konkluderer denne med å søke sammenslutning med Narvik kommune.

Forslaget ble senere trukket. 

Formannskapet drøftet seg deretter fram til følgende omforente forslag: 
Evenes kommune har gjennomført en omfattende prosess om kommunereformen og kommunestruktur. 
Formannskapet ønsker en så åpen og bred debatt som mulig i kommunestyremøtet 16.juni, og formannskapet anbefaler derfor kommunestyret å behandle samme alternativer som var tema på folkeavstemningen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak - enstemmig: 

Evenes kommune har gjennomført en omfattende prosess om kommunereformen og kommunestruktur. 
Formannskapet ønsker en så åpen og bred debatt som mulig i kommunestyremøtet 16.juni, og formannskapet anbefaler derfor kommunestyret å behandle samme alternativer som var tema på folkeavstemningen. 

 

lik-oss-p-facebook