Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

stilling ledigVi har følgende ledige stillinger som vi håper å få besatt snarest mulig:

Ny korttidsavdeling - Bli med på å utvikle noe nytt, du kan gjøre en forskjell.

Vi åpner ny korttidsavdeling før sommeren med målgruppe avlastning, korttid og hverdagsrehabilitering. Dette er et helt nytt tilskudd i vår pleie- og omsorgstjeneste, og vi trenger:

  • 3 årsverk sykepleiere (100 %,100 %,81 %)
  • 3  helsefagarbeidere (eller tilsvarende utdanning) 97,81 %,15,85 % og 15,85 %.

Evenes syke- og bygdeheim: 

  • Sykepleier 100 % fast stilling (turnus med jobb hver tredje helg)
  • Helsefagarbeider 50 % fast stilling.( turnus med jobb hver annen helg)

-----

  • Vi i pleie- og omsorg ønsker deg som er en dyktig, engasjert og bidrar til økt brukerfokusert kollega, til på jobbe sammen med oss.
  • Vi er inne i en spennende fase hvor vi har omorganisert lederstrukturen vår, og skal starte opp en helt ny tjeneste med rehabilitering, hverdagsrehabilitering og korttidsopphold. Denne enheten er lagt under hjemmetjenesten.
  • Du vil som ansatt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen møte på mange fagutfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver. Disse løser vi både som team og gjennom selvstendige beslutninger.
  • Vi er en liten kommune, hvor vi praktiserer gjensidig nærhet mellom ansatte og ledelsen. Videre er vi opptatt av å skape et raust og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Vi jobber for at pleie- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker/ pasient, pårørende og ansatte. Vi tilstreber og få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Nærmere opplysninger om stillingene foran fås ved henvendelse Stine Fedreheim 769 81 528.

For samtlige stillinger skjer tilsetting i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale. 

Søknad sendes på elektronisk skjema innen 5. juni 2016, skjema ligger her:  default Søknad om stilling

 

lik-oss-p-facebook