Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Avfallsbrenning er forbudt

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

brtebrannVi får meldinger om at det brennes avfall, og ser behov for å minne om regelverket.

Mange bruker våren  til å rydde både i hus og hage. Det er flott, – så lenge du ikke brenner avfallet ditt på bål. Det er nemlig ikke tillatt!

Lever avfallet til gjenvinningsstasjonen – ta kontakt
Bålbrenning reguleres blant annet i Forurensningsloven, i Brannvernloven, i forskrift fra KLIF (tidl. SFT) samt kommunal forskrift. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet og brannvernmyndighet,  og ansvarlig for håndheving av forbudet.

Dersom du har avfall du vil bli kvitt og lurer på noe, tar du kontakt med  Hålogaland Ressursselskap eller Plan og utviklingsavdelingen i Tjeldsund kommune. I Evenes kommune kan alle husholdningsabonnenter levere sortert grovavfall på Moan gjenvinningsstasjon, og kostnaden er inkludert i det årlige renovasjonsgebyret.

Se info på om blant annet sortering og åpningstider:  http://www.hrs.no/

Miljøgifter
En god del avfall inneholder miljøgifter, som sprer seg til luft, vann og jord både ved bålet og rundt omkring. Impregnert trevirke kan gi fra seg giftige gasser når det brenner. CCA-impregnert treverk inneholder arsen, krom og kobber. Når en brenner slikt treverk, vil både røyk og aske inneholde arsenikk. Askerestene kan bli liggende lenge og gjøre det utrygt for både mennesker og dyr.

Heller ikke plast, gamle sofaer, vinduskarmer eller hagemøbler skal brennes.

Brenning av slikt avfall kan gjøre at det oppstår giftige gasser som er forurensende. Tenk på ungene som gjerne trekkes til bål – og som ofte roter rundt i den kalde asken... Dette er en stor helserisiko!

Forbud mot åpen ild nær skog og mark
Vi minner også om at det i  perioden  15.april til 15. september som hovedregel, ikke er tillatt å gjøre opp ild i nærheten av skog og mark:

Forskrift om brannforebygging - §3:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.….

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Brannsjefen i Evenes og Tjeldsund  kan svare på spørsmål om dette, >her er kontaktinfo.

Så husk, ta hensyn til omgivelsene rundt deg, og vis ansvar!

lik-oss-p-facebook