Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vil ha Veggen tilbake

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

VeggenEvenes overtok Veggen fra Narvik i 1999, nå ønsker Narvik området tilbake igjen.

Det er ordfører Rune Edvardsen som har henvendt seg til oss om saken. Bakgrunnen er at Veggen grunnet kommunereformen nå risikerer å havne i annen kommune. Ordfører Rune Edvardsen skriver i henvendelsen bl.a. han «registrerer at det er størst oppslutning om ETS-alternativet, og dette ikke var oppe i debatten da Veggen i sin tid ble overført til Evenes kommune». 

Edvardsen skriver videre at han «også registrerer at Evenes fortsatt har Harstad som et alternativ i kommunereformen, og jeg har mottatt mange henvendelser fra Narvikfolk med fritidseiendom i Veggen som er bekymret for dette. Jeg regner med forståelse i Evenes for at Narvikfolk ikke uten videre vil akseptere at eiendommen deres flyttes til Harstad».

Ordfører Rune Edvardsen foreslår nå en ny bestemmelse i intensjonsavtalen mellom Evenes og Narvik om at Veggen skal tilbakeføres til Narvik dersom Evenes inngår i en annen kommunesammenslutning enn med Narvik.

Behandles av kommunestyret

Ifølge inndelingsloven vil dette være en mindre grensejustering, og Fylkesmannens vurdering er at spørsmål om overføring av Veggen til Narvik ikke trenger å bli behandlet som del av det større arbeidet som pågår om kommunereformen. Inndelingslovens § 10 fastsetter at: 

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.

Fylkesmannen vurderer at begrenset høring i denne saken er tilstrekkelig, og at dette kan skje ved bruk av digitale hjelpemidler. 

Kommunestyret skal behandle eventuell endring i intensjonsavtalen med Narvik  i møte 28. april, og høringsfrist settes til 20. april.

Her er digitalt skjema for å melde dine synspunkt. (Skjema er satt opp slik at det kun kan brukes en gang av en avsender):