Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Faktura kommunale avgifter

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

krane

Faktura for kommunale avgifter for første kvartal 2016 er nå sendt ut til abonnentene i Evenes kommune. Det er mange som har spørsmål til tilsendt faktura, og derfor ønsker vi å gi en kort redegjørelse for dette her.

Vann og avløpsgebyret er nå delt i et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast, og beregnes etter størrelsen på huset. Forbruksgebyret fastsettes etter målt forbruk eller stipulert forbruk, beregnet ut fra areal på huset.

Grunnlaget for fastsetting av abonnementsgebyr og stipulert forbruksgebyr er boligens bruksareal mot tidligere leieareal. Alle som ønsker det kan nå få installert måler som gir eksakt forbruk. For næringsbygg må alle abonnentene nå installere måler.  Måler fås installert ved å ta kontakt med Plan og utviklingsavdelingen.

Evenes kommunestyre har vedtatt nye forskrifter for vann og avløpsgebyr, og nye gebyrsatser med virkning for 01.01.2016. Se følgende lenke for beregning.

Sjekk gjerne bruksarealet selv, eller ta kontakt med plan og utviklingsavdelingen for en kontroll.

Avgiften er redusert på hytter som tidligere betalte full vannavgift.

Her mer info om satsene