Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utvidelse planområde E10

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

bogen kart

Varsel om utvidelse av planområde Hålogalandsvegen

Statens vegvesen er i gang med å planlegge Hålogalandsvegen, det hittil største vegprosjektet i regionen.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for tidligere varslet detaljregulering for E10/Rv 83/Rv 85 Hålogalandsvegen.

Ny avgrensing av planområdet vises i kartutsnitt og aktuelle grunneiere er tilskrevet.

Planen behandles som statlig plan etter § 6-4 Statlig arealplan i plan- og bygningsloven og gir ikke adgang til innsigelse.

Statens vegvesen ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 13. april 2016.

Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord,
Postboks 1403, 8002 Bodø, eller på epost til:

Les mer om prosjektet på vegvesen.no/halogalandsvegen eller på Statens Vegvesen på Facebook