Kommuneplanens samfunnsdel - Høring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Kplan samfunnsdel

Vi legger med dette forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028 ut til høring.

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi de overordnede og langsiktige føringene for utvikling av lokalsamfunnet de neste 12 årene. Denne forrige planen (strategiplanen) var for perioden 2005 - 2017.   

Når samfunnsdelen er vedtatt, vil vi rullere arealplanen som vil vise hvilke arealmessisge konsekvenser som samfunnsdelen har.

Dette er den overordnede planen for Evenes kommune, og vi håper at flest mulig både tar seg tid til å lese denne og komme med synspunkter. Vi vil over påske invitere til folkemøte om planen, og ønsker så god og bred medvirkning som mulig. Når høringen, innspill gjennom møter m.m. er ferdig, vil formannskapet behandle disse og vurdere endringer i planforslaget. Kommuneplanen samfunnsdel behandles av kommunestyret til høsten. 

Frist for denne høringen er 10. juni, bruk gjerne elektronisk skjema under for å gi dine kommentarer.  

Vi inviterer til folkemøte 11. mai kl. 18 på rådhuset i Bogen.

Les planforslaget her:  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028.


  


lik-oss-p-facebook