Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger i Evenes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

stilling ledigEvenes kommune har en rekke ledige stillinger, dette er:

Ny korttidsavdeling

- Bli med på å utvikle noe nytt – du kan gjøre en forskjell

Vi åpner ny korttidsavdeling før sommeren med målgruppe avlastning, korttid og hverdagsrehabilitering. Dette er et helt nytt tilskudd i vår pleie- og omsorgstjeneste, og vi trenger: 

  • 3 årsverk sykepleiere
  • 3 årsverk helsefagarbeidere (eller tilsvarende utdanning) 

Stillingsstørrelser vil bli fastsatt ved tilsetting. Tiltredelse snarest mulig. 

Evenes Syke og Bygdehjem  

sykehjem med to avdelinger med 20 plasser. Vi trenger:

  • 100 % sykepleier, arbeid hver 3. helg.

Hjemmetjenesten

vi trenger: 

  • 100 % sykepleier, arbeid hver 3. helg.

ETS barnevern

trenger: 

  • 2 x 100 % vikariat barnevernskonsulent, varighet til 31.12.2016

Nærmere opplysninger om alle stillingene foran fås ved henvendelse Stine Fedreheim 769 81 528.

Liland skole

har behov for inntil 2,5 lærere i vikariat skoleåret 2016/2017 pga. av studiepermisjoner og resultatet av lykkelige omstendigheter. Endelig omfang blir avklart etter godkjenning av videreutdanningshjemler. 

Liland skole er 1-10 skole med ca. 140 elever skoleåret 2016/17. Fagbehov er engelsk på ungdomstrinnet, norsk på ungdomstrinnet, tysk og/ eller spansk og mat og helse. Det kan også bli behov for spesialpedagogikk. Vi har de siste årene arbeidet mye med Ungdomstrinn i Utvikling og vurdering for læring. Dette skal vi fortsette med.

Norskopplæring for innvandrere

Vi har behov for inntil 2 lærere i oppsigelig, hel stilling. 

Det er en fordel om du har kompetanse og/eller erfaring i norskopplæring for fremmedspråklige.

Vi har for tiden 31 personer som får norskopplæring, og det kan bli aktuelt å starte opp grunnskoleopplæring for voksne. 

Vi følger IMDIs opplegg for norskopplæring i introduksjonsprogrammet, og av den grunn er det aktuelt med avvikende organisering av arbeidsåret. Dette vil bli avtalt lokalt.

Nærmere informasjon om undervisningsstillingene får du hos rektor Kjersti Markusson tlf. 76 98 16 01 eller undervisningsinspektør Marianne Veding tlf. 76 98 16 02. 

Bogen barnehage

1 avdeling med 18 plasser, trenger:

  • 100 % stilling som pedagogisk leder.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse styrer Tove Solberg, 76 98 14 20. 

For samtlige stillinger skjer tilsetting i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes innen 8. april 2016.på elektronisk skjema som du finner her:  default Søknad om stilling

lik-oss-p-facebook