Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Min forenings reisepolicy

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kultur trafikksikker

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg behandlet reisepolicy for lag og foreninger i kommunen.  Understående policy ble vedtatt enstemming den 16.2.2016.  Derfor stilles det krav til lag og foreninger som søker offentlige tilskudd om at de følger den vedtatte policy.

 

Min forenings reisepolicy

 

Denne Reisepolicyen gjelder for Min forenings medlemmer og deres familie, som i forbindelse med foreningens aktiviteter er:

Gående — syklende — kjørende.

Min forening skal bidra til at de aktiviteter foreningen gjennomfører oppleves som trygge for alle medlemmer. Reisepolicyen vår skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas for medlemmene.

Dette gjelder både når de reiser til og fra aktiviteterog på andre reiser i regi av foreningen.

Vi ønsker å bidra til at våre medlemmer viser gode holdninger til trafikksikkerhet også utover Min forenings aktiviteter!

Reisepolicyen tar for seg det personlige ansvaret hvert medlem inkl. familien har for seg selv og sin oppførsel, samt det ansvaret foreningen har i forhold til tilrettelegging og ivaretakelse av trafikksikkerhet rundt foreningens aktiviteter.

Min forening er også bevisst sitt samfunnsansvar innenfor folkehelsearbeidet i kommunen. Mange ulike aktiviteter, både i og utenfor foreningen, gjennomføres av oss. Dette skaper økt trivsel og ivaretar medlemmene og deres familiers fysiske og mentale helse.

Reisepolicyen tar utgangspunkt i holdningsskapende arbeid med spesielt fokus på trafikksikkerhetsarbeid.

 

 • Beskrivelse av Min forening og vår aktivitet:

Min forening har pr ____ (dato) ca ___ medlemmer i alderen _____ år.

Vår aktivitet består i (kort beskrivelse):

De fleste som skal til og fra disse aktivitetsstedene, må ferdes langs og over flere av de mest trafikkerte veiene i Evenes. Dette gjør at vi føler et spesielt ansvar i forhold til gode trafikkholdninger.

Min forening vil oppfordre medlemmene i størst mulig grad til å gå eller sykle til og fra treningene hvis mulig.

 

 • Gående til og fra aktiviteter/arrangement:

 • Vi velger fortau, gang– og sykkelstier der det er mulig

 • Ved ferdsel i mørke er refleksbruk særdeles viktig. Alle oppfordres til bruk av refleks eller refleksvest på vei til trening

«Uten refleks er du synlig først på 25-30 meters hold, med refleks er du synlig på 140 meters hold med nærlys. Ved bruk av refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85% »

 

 • Syklende til og fra aktiviteter/arrangement:

 • Alle skal bruke hjelm ved sykling

 • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig

 • Ved ferdsel i mørke bør syklene være utstyrt med lys både framme og bak, og gjerne reflekser utover det som er pålagt på sykkel. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke

 • Ved sykling i mørket bør du også bruke refleksvest

 • Du bør ha avholdt sykkelopplæring på skolen før du begynner å sykle til treninger. På flere skoler får ikke elevene sykle til skolen før de går i femte klasse. Dette er noe Min forening også ønsker å praktisere

NB: Ved kryssing av vei på fotgjengerfelt er man fotgjenger. Da skal man gå av sykkelen, og trille den over veien

 

 • Tiltak i regi av Min forening for gående og syklende:

 • Utdeling av refleks på de første treninger ved kursstart på våren og høsten.

 • Presentasjon av vår trafikkpolicy for alle deltakere og foreldre på våre aktiviteter

 • Utdeling av en enkel folder som presenterer Min foreningsreisepolicy

 • Hvert år vil vi premiere de medlemmene som vi mener utmerker seg med gode trafikkholdninger

 • Min forening ønsker også å legge til rette for oppstilling av sykler ved _________

«Det er 40 % færre ulykker med personskade på gang- og sykkelstier. Risikoen for å bli påkjørt reduseres med 82 % hvis man krysser vei ved fotgjengerfelt»

 

 • Kjørende til og fra treninger, kurs og arrangement:

 • Kjører aktpågivende og viser sunne holdninger i trafikken

 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring

 • Er bevisst sitt ansvar, og påser at alle i bilen er fastspent med setebelte på riktig måte

 • Forsøker å planlegge kjøringen slik at du unngår å rygge ved treningsstedet.

 • Påser at bilen alltid står slik til at passasjerer trygt kan gå trygt ut og inn

 • Hvis du må rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen er bak bilen.

Som foresatt og sjåfør, er du forbilde for medlemmet. Dine holdninger bak rattet overføres veldig fort

 

 • Tiltak i regi av Min forening for kjørende:

 • Vi vil jobbe for å begrense gjennomkjøringsmuligheten på ____ og utenfor ______. Kommunen blir kontaktet for hjelp til dette

 • Vi presenterer vår trafikkpolicy for alle deltakere og foreldre på våre aktiviteter

 • Ved alle våre reiser til konkurranser og andre arrangementer, skal vi stille krav til at kjøretøy og dekk er i forskriftmessig stand

 • Min forening skal forsøke å unngå at unge sjåfører – også våre egne medlemmer – kjører i forbindelse med reiser

 • Ved felleskjøring i forbindelse med reiser og utflukter, skal det planlegges å bruke god tid for å komme fram til bestemmelsesstedet

«Årlig omkommer rundt 100 mennesker i trafikken som ikke har brukt bilbelte, 60 av disse kunne overlevd ved bruk av bilbelte. Ryggeulykker påfører flest barn personskade»

 

 • Reise til og fra aktiviteter/arrangement og bruk av innleid buss:

Krav til transportselskap/sjåfør:

 • Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter

 • Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen. Bagasjen skal være i egne oppbevaringsrom

 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring

 • Tiltak i regi av Min forening i forbindelse med reise med buss:

 • Krav til transportselskapet skal vises gjennom handling. Alle som leies inn for å kjøre for Min forening må derfor møte kravene ovenfor

 • Reiseledere skal informeres om disse kravene, og passe på at alle reisende sitter fastspent i bussen

 • Reiseledere og andre ledere skal påse at alle reisende er aktpågivende når de venter på påstigning eller avstigning i buss

 • De reisende skal sitte fastspent, og følge anvisninger fra bussjåføren og reiselederne

«Det er gjort en skjønnsmessig anslag at det er nedgang på 20% færre skader ved bruk av setebelter i buss.»

 

Ved egne større arrangement:

 • Min forening stiller med egne synlige parkeringsvakter, som dirigerer og passer på trygg ferdsel ved arrangementslokalet

 • Parkeringsvaktene skal også se til at ferdsel for utrykningskjøretøy er uhindret

 

Med vennlig hilsen

for styret i Min forening

______________________________