Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Resultat fra innbyggerundersøkelsen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veivalgResultat av innbyggerundersøkelsen viser størst oppslutning for ETS.

 Undersøkelsen er gjennomført 1. - 8. februar 2016, og 200 innbyggere er intervjuet. Feilmarginen varierer fra +/- 2,7 % til +/- 6,3 %. Les mer om dette i rapporten: pdf Innbyggerundersøkelse febr. 2016- Resultat (706 KB)

Hovedfunn:

 Foretrukket alternativ og tilhørighet til Evenes:
 * 49 % mener det er best at Evenes slår seg sammen med Tjeldsund og Skånland kommuner
* 94 % av innbyggerne mener det er mest naturlig at hele kommunen slås sammen med de(n) andre kommunen(e).
* Fylkestilhørighet: 29 % peker på Nordland, 32 % peker på Troms (forskjellen er ikke statistisk signifikant), mens for 38 % av innbyggerne spiller det liten rolle.
* 83 % av innbyggerne føler svært (50 %) eller ganske (33 %) stor tilknytning til Evenes. 7 % oppgir at de føler svært/ganske liten tilknytning.
 
 Viktigste mål og troen på kommunale tjenester etter en sammenslåing:
 * På oppfordringen om å velge de tre viktigste målene for en fremtidig kommune (målene er predefinert og leses opp), er det sikre livskraftige lokalsamfunn (47 %), god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene (42 %) og et godt lokaldemokrati (38 %) og som kommer på topp. Større fagmiljøer i kommunen oppgis av 25 % av innbyggerne.
* Signifikant flere mener de kommunale oppgavene som leses opp vil bli løst bedre enn dårligere etter en kommunesammenslåing.
* Høyest score får næringsutvikling, tilbud innen kultur, idrett og fritid og barnehagetilbud.
* Lavest score får det å gi innbyggerne mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen. 

Her er resultatene presentert i samme rekkefølge som spørsmålene ble stilt:

 Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12


Les hele rapporten her:  pdf Innbyggerundersøkelse febr. 2016- Resultat (706 KB)  

* Resultat for Tjeldsund:  Innbyggerundersøkelse Tjeldsund feb2016.

 *Resultat for Skånland:  Innbyggerundersøkelse Skånland feb2016

 

lik-oss-p-facebook