Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Digitalt samarbeid

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

header

Evenes kommune skal gjennomføre en gjennomgang av ikt-løsninger og ser dette også i sammenheng med økt desentral tjenesteproduksjon. Evenes kommune har god erfaring med å løse oppgave og tjenester sammen med våre nabokommuner. Sannsynligvis kan noe som skjer i andre kommuner innenfor vår region være til stor nytte for nabokommunen. Som en økende eldre befolkning er ikke unikt for oss, og ressursene er ikke ubegrenset, resten av vår region står overfor de samme utfordringene. Derfor vil også velferdsteknologi være et tema i det videre arbeid.

Hovedformålet med forprosjektet er å

1) I samarbeid eller hver for seg utforme en bærekraftig og funksjonell tjenesteproduksjon med digitale verktøy for fremtiden

2) Utarbeide et anbudsgrunnlag for fornying av digitale løsninger

Ideen er knyttet til strategiske områder som robust digital infrastruktur, bolig, arbeids- og næringsliv samarbeid med frivillige organisasjoner og nettverk, infrastruktur og kommunikasjonsteknologi i hjemmet, service og gjestfrihet, fornøyde innbyggere, god behandling høy deltakelse, medarbeidertilfredshet og en balansert økonomi.

Evenes kommune har tatt initiativet til et prosjekt som vi kaller for «Digital kommunereform» sammen med Tjeldsund, Skånland, Narvik kommuner.  Vi inviterer de øvrige nabokommunene med i prosjektet som har som mål å utarbeidet felles anbudsdokument for digitale tjenester. 

I den forbindelse arrangerer vi sammen en konferanse i Narvik 7. og 8. mars.  Til konferansen kommer statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Statssekretæren sier: paul chaffey

- Vi vil utnytte de store mulighetene som ligger i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor, høyere kvalitet i tjenestene, økt verdiskaping og bedre beslutninger. En del digitale tjenester er hele forutsetningen for å kunne levere gode tjenester lokalt - og gjerne individuelt - at man har en infrastruktur og har investert i noen tjenester. Distribusjon er gratis. Men det kreves en sentral innsats for å lage det som skal distribueres.

Ordfører Svein Erik Kristiansen i Evenes kommune sier som en kommentar:

- Vi kommer til å legge mye arbeid i å følge opp utfordringen med å effektivisere våre tjenester og gi bedre service til våre innbyggere og samarbeidspartnere via digitale tjenester.  Regjeringen snakker om robuste kommuner og vi håper også at regjeringen kan bidra med robust bredbånd til områder som ligger langt fra framtidens rådhus. Svein Erik Kristiansen

Digitalisering av kommunale tjenester og digital kommunikasjon med innbygger og næringsliv krever IKT-investeringer for de fleste kommuner. Fullverdig digitalisering av tjenester krever også økt bruk av IKT i utvikling av kommunale tjenester. Lille Evenes kommune kan dra stor nytte av å samarbeide med store og små nabokommuner. Konklusjonene er tydelige, samarbeidet bør konsentrere seg om strategi, innovasjon og tjenesteutvikling i tett samarbeid med våre nabokommuner.

Til konferansen kommer flere forelesere fra offentlige digitale bedrifter bl.a. Line Richardsen, avd.direktør, KS, Olav Petter Aarrestad, IT Direktør, Kartverket og Eva Beate Lien, Underdirektør Forretningsutvikling, Avdeling for Altinn og Seres, AAS Brønnøysundregistrene

Vi har som mål å gjøre våre tjenester letter tilgjengelig for våre innbyggere uavhengig om de bor nært eller langt fra rådhuset. Det vil si at vi skal tilrettelegge og effektivisere nettjenestene, samt ta i bruk elektroniske forsendelser for de som ønsker det. En ytterligere grunn til hvorfor denne utviklingen er av betydning er muligheter til kommunesamarbeid. Evenes kommune har god erfaring med å løse oppgave og tjenester sammen med våre nabokommuner. Sannsynligvis kan noe som skjer i andre kommuner innenfor vår region være til stor nytte for nabokommunen.

Programmet for konferansen

Narvik arrangerer Vinterfestuka i denne perioden.

pdf Program 7 8 mars (218 KB)