Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årets første kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har årets første møte 11. februar, her kan du lese sakene.

På sakskartet denne gangen er følgende saker:

1/16 Godkjenning av protokoll forrige møte
2/16 Kommunereformen - Framdrift og status (9) - Revidering prosessplan
3/16 Kommunereformen - Rådgivende folkeavstemning - Gjennomføring
4/16 Nytt inntektssystem - Høring
5/16 Feiring av nasjonaldagen - Organisering
6/16 Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrettfor perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020
7/16 Forslag til endring av selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap IKS
8/16 Referatsaker

Som det fragår av sakskartet vil nok kommunereformen sette sitt preg også på dette møtet.

Som vanlig kan du følgende behandlingen direkte på vårt >>kommune-TV.

Les sakene her:  Kommunestyret 11.2.2016 - Innkalling

 

lik-oss-p-facebook