Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vinterøvelse i ETS–området

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Milovelse kart 72Forsvaret vil  arrangere vinterøvelse med internasjonale styrker i  området  Evenes, Tjeldsund og Skånland fra midten av januar til midten av mars 2016.

I den forbindlese vil det være økt trafikk av militære kjøretøy langs veiene i kommunen og aktivitet ute i terrenget. Vi ber trafikkantene vise hensyn og vi oppfordrer innbyggerne til å ta vel imot soldatene.

I peroden 01. – 05. februar  vil omkring 100 soldater fra det nederlanske forsvaret ( Dutch Marines) øve i Lavangen - området i Skånland, i hovedsak i terrenget opp mot Kvitfjell, men også mot Kvantokollen. Se kart nederst. De vil benytte skogsvei fra Bakkland ved Fv 824, inn i området. Det blir kun benyttet noen banvogner og  litt scootere. Ellers ski.

Øvingsaktiviteten vil ikke komme i konflikt med skiløypa/ lysløypa i området , eller naturvernområdet i Fjelldalskaret. Styrkene som skal øve er oppmerksom på dette når de øver.

Kontaktperson for øvelsen: Major Leif Bygdnes: 990 94 403

Øvingsområdet i ETS:

Milovelse kart 72