Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkemøter om kommunereformen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veivalgDet blir ny runde med folkemøter om kommunereformen i uke 4.

Møtene blir:
* Mandag 25. januar kl. 18:00, Liland, Lionshuset Høgda
* Tirsdag 26. januar kl. 18:00, Evenesmark grendehus
* Onsdag 27. januar kl. 18:00, Evenes samfunnshus, Bogen. På dette møtet vil også en representant fra Fylkesmannen i Nordland delta. 

Sett av datoene i kalenderen allerede nå. For den videre prosessen er det viktig med godt frammøte slik at flest mulig får informasjon, får stille sine spørsmål og ikke minst si sin mening for det videre arbeidet. Vi anser denne saken som den viktigste for lokalsamfunnet i overskuelig framtid, enter kommunestrukturen blir endret eller ikke. 

Det vært en rekke møter innenfor de ulike alternativene for endret kommunestruktur. Før disse møtene hadde vi folkemøter, og fikk mange gode innspill til viktige forhold å vektlegge ved eventuell endret struktur:  pdf Kommunereform -Viktige forhold å ivareta (415 KB) . Dette var svært nyttig for oss i kommunen, og vi har ivaretatt disse innspillene så godt det har latt seg gjøre.

Det foreligger nå fakta- og intensjonsgrunnlag for de ulike alternativene, og det arbeides med å utarbeide intensjonsavtaler for flere av alternativene. Etterhvert som disse er klare (dvs. forhandlingsutvalgene har anbefalt dem), vil disse som vanlig bli publisert på vår infoside om kommunereformen

Aktuelle dokumenter:
pdf ETS kommune - Fakta- og intensjonsgrunnlag (1.32 MB)
pdf Intensjonsavtale mellom Evenes og Narvik kommuner (293 KB)
pdf Ofoten-alternativet - Fakta og intensjonsgrunnlag (1.24 MB)
pdf Status, utfordrings- og intensjonsbilde Harstad mfl (3.13 MB)

Det er foretatt sammenfatninger av dette materialet:

pdf Kommunereformen - Rådmannens sammenfatning, vurderinger og anbefaling (1.06 MB) . Denne sammenfatningen bygger på alternativene slik de forelå i november, og de er vurdert opp mot gjeldende inntektssystem og ekspertutvalgets anbefalte kriterier for framtidig kommunestruktur.
pdf Kortversjon alternativer. EvenesNytt 1-2016 (446 KB) . Dette er en kortversjon av forrige dokument.

For å kunne gjøre seg opp eget standpunkt anbefales at dokumentene gjennomgås i sin helhet, selv om dette er et omfattende materiale. 

I uka etter folkemøtene (uke 5) vil Opinion AS foreta en innbyggerundersøkelse på vegne av Evenes kommune. Denne blir foretatt per telefon, og vi håper at så mange som mulig vil svare slik at vi får et så godt grunnlag på folkemeningen som mulig. 

Kommunestyret drøfter kommunereformen i hvert møte. I møtet i mars vil det bli vurdert om det er grunnlag for å velge bort noen av alternativene. Dette både for å forenkle prosessen vår, men ikke minst for å gjøre det enklere for de andre kommunene som inngår. Folkemøtene og innbyggerundersøkelsen vil være viktig grunnlag for denne vurderingen.

 

lik-oss-p-facebook