sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rådmannens sammenfatning av kommunestruktur

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veivalgRådmannens sammenfatning og vurderinger av alternativer til endret kommunestruktur er avgitt.

Kommunestyret har tidligere bedt rådmannen om å lage en sammenfatning av alternativene til endret kommunestruktur for Evenes kommune. Disse er:

* Fortsatt være egen kommune
* ETS
* Ofoten 
* Harstad m.fl.

Det foreligger også en intensjonsavtale mellom Evenes og Narvik i tilfelle disse alternativene skulle vise seg ikke å være realistiske. For oversiktens skykd er også dette tatt inn i rådmannens sammenfatning.

Vi sakser fra sammendraget i rådmannens utredning:

"Det er grunn til å slå fast at Evenes leverer kvalitativt gode tjenester i dag. De er også preget av høyere ressursinnsats enn i kommuner flest. Det er utviklingssiden som er skadelidende, og som nok gjør at vi i framtiden ikke kan innfri forventningene som stilles til kommuner flest.
 
I denne sammenheng kan vurderes om f.eks. utvikling av området rundt flyplassen ville vært en annen om den tilhørte en av byene Harstad eller Narvik med den utviklingskraften de representerer.
 
Med tilgjengelig kunnskap om inntektssystemet og framtidige utfordringer vurderes ETS-alternativet som lite relevant. Det økonomiske nedtrekket etter opphør av inndelingstilskuddet vil bli så stort at det vil måtte gå hardt ut over tjenestetilbudet. Alternativet medfører heller ikke vesentlig økt utviklingskraft, styrken ved det er at det har rimelig god lokal tilslutning.
 
Ut fra dagens inntektssystem er ETS bedre tjent med å være selvstendige kommuner, og heller øke grad av interkommunalt samarbeid.
 
Dersom Evenes kommune skal slå seg sammen med andre kommuner, anbefales disse alternativene i prioritert rekkefølge:
 
1.Evenes og Narvik
2.Ofoten
3.Harstad m.fl."

Utredninger for alle altertativer er tilgjengelig på vår infoside om kommunereformen: http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 

Kommunereform sammenfatningLes rådmannens sammenfatning, vurderinger og anbefaling her: pdf Kommunereformen - Rådmannens sammenfatning, vurderinger og anbefaling (1.06 MB)


 

 

 

 

 

 

 

 

lik-oss-p-facebook