Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årets siste kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har årets siste møte 17.12.2015. Som vanlig står handlingsprogram og økonomiplan på menyen, men også disse sakene:

75/15 Godkjenning av protokoll forrige møte
76/15 Tilstandsrapport grunnskoleopplæringen 2015
77/15 Investeringsbudsjett 2015 - Regulering
78/15 Betalingsregulativ 2016
79/15 Handlingsprogram og økonomiplan 2016 - 2019. Budsjett 2016
80/15 Opphevelse av fritak fra ordningen med tvungen renovasjon
81/15 Søknader om redusert renovasjonsavgift
82/15 Organisering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
83/15 Bruk av gamle rådhuset
84/15 Råd eller anna representasjonsordning for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m.
85/15 Valg til Heimevernsnemnd 2015 - 2019
86/15 Kommunereformen - Status og framdrift (8)
87/15 Referatsaker

Og sakene som skal behandles kan du lese her:

Kommunestyre 17.12.2015 - Innkalling og sakspapirer

Betalingsregulativ 2016 - Formannskapets innstilling

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019. Budsjett 2016. Formannskapets innstilling

Kommunestyrets møte kan du som vanlig følge på kommune-TV, > klikk her

lik-oss-p-facebook