Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rådmannens budsjettforslag avgitt

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

HP 2016 RRådmannen har i dag avgitt sitt forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for 2016 - 2019 samt forslag til budsjett for 2016.

Det er formannskapets forslag som skal ut til offetlig ettersyn, og som er grunnlag for behandling i kommunestyret. Etter møteplanen har formannskapet møte 1. desember og kommunestyret den 17. desember. Det vil også bli utarbeidet forslag til betalingssatser for 2016, disse følger samme behandlingen.

 Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2016 - 2019 bygger bl.a. på disse forutsetningene:

* Det brukes hvert av årene 3,7 millioner av premiefondet til å betale pensjonspremie med. Dette forutsetter at pensjonsselskapet (KLP) evner å gi avkastning til premiefondet på dette nivået.

* Folketallet er framskrevet slik det var etter 3. kvartal 2015, og det forutsettes at innebyggere i Evenes vil være samme prosentandel av landets befolkning i perioden. Inntektssystemet for kommunene skal imidlertid endres fra år 2017, dette er en enda større usikkerhet.

* Det bosettes 15 flyktninger med tillegg av familiegjenforening årlig i 2016 - 2019. I tillegg kommer 17 personer i 2016 som følge av den internasjonale flyktningesituasjonen.

For å kompensere for usikkerhet omtalt foran samt sette av for midler som er brukt for mye tidligere år foreslås at kontantbeholdningen økes med 10,7 millioner i perioden.

> Les rådmannens forslag her.

Vi har også laget en publikumsversjon av økonomiplanen slik at du kan lage din egen utgave. Last denne ned her (Excel):  Økonomiplan 2016-2019 (R) Publikumsmodul

Erfaringsvis er det en del av våre lesere som ønsker budsjettet i detaljert utgave, her er det: Budsjett 2016, detaljert. Rådmannens forslag 

(Forsidefoto: Linda Østnes)

lik-oss-p-facebook