Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte 11. november

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeDet nyvalgte kommunestyret har sitt andre møte 11. november, les sakene her.

På saksliste denne gangen står følgende saken:

52/15 Godkjenning av protokoll forrige møte
53/15 Kommunereformen - Framdrift og status (7)
54/15 RKK Ofoten - Revidering samarbeidsavtale
55/15 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EVENES KOMMUNE
56/15 Valg av eldreråd 2015 - 2019
57/15 Valg av bygdeboknemnd 2015 - 2019
58/15 Valg av medlemmer til samarbeidsutvalg skole og barnehager
59/15 Valg av arbeidsmiljøutvalg 2015 - 2019
60/15 Valg av trafikksikkerhetsutvalg 2015 - 2019
61/15 Valg av viltfaglig utvalg 2015 - 2019
62/15 Valg av valgstyre 2015 - 2019
63/15 Valg av forhandlingsutvalg 2015 - 2019
64/15 Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015 - 2019
65/15 Oppnevning av faste møtefullmektiger til forliksrådet
66/15 Valg til styret for Evenes Boligstiftelse
67/15 Valg av sakkyndig takstnemnd 2015 - 2019
68/15 Valg av sakkyndig ankenemnd 2015 - 2019
69/15 Valg av medlem med vara til Ofoten interkommunale utvalg mot akutt forurensing
70/15 Valg av medlem til Ofoten friluftsråd
71/15 Valg til styret for Brattforsen Vassverk
72/15 Kirkelig fellesråd - Valg av representant 2015 - 2019
73/15 Ofoten Sparebank - Valg til forstanderskapet
74/15 Referatsaker

> Les sakene her.

 

lik-oss-p-facebook