Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årsplan for barnehagene

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

barn2Her er årsplanene for Bogen barnehage og Liland barnehage. 

Ifølge sentral rammeplan for barnehager skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Årsplanen skal være:

* arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
• utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
• grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 
• informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Vi antar at årsplanene er av interesse for flere enn foresatte som har barn i våre barnehager, og presenterer derfor

> Årsplan for Bogen barnehage
> Årsplan for Liland barnehage.

 

lik-oss-p-facebook