Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vanskelig budsjetthøst

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerForslaget til statsbudsjett gir en utfordrende budsjetthøst for Evenes kommune.

Forslaget til statsbudsjett innebærer en økning på kun 0,7 % i frie midler (skatt og statlig rammetilskudd) fra 2015 til 2016. Dette er selvsagt for lite til å dekke lønns- og prisvekst, og medfører derfor en realnedgang.

Ifølge Kommunal Rapport er Evenes den kommunen i landet med svakest vekst. Vi har sjekket tallene, og de stemmer. 

Liten økning fra 2015 til 2016 skyldes flere forhold: 

  • Vi får ca. 1,7 millioner mindre i første fordeling av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dette merkes.
  • 1. juli er registreringsdato for folketall som legges til for tildelinger i 2016. 1. juli 2014 var vi 1.405 innbyggere, mens vi bare var 1.382 innbyggere 1. juli i år. 
  • Vi har også færre innbyggere i de aldersgruppene som har størst vekt ved fordeling av statlige midler:
    • Innbyggere over 90 år
    • innbyggere 0 - 1 år.
    • Og ikke minst færre innbyggere i alderen 6-15 år (grunnskolealder)

Vi er i gang med budsjettarbeidet, og ser at utfordringen er større denne gangen. Som tidligere år ønsker vi innspill fra innbyggerne, og ønsker du å komme med forslag: Bruk skjema under til dette. Vi vil selvsagt ikke røpe hvem som har foreslått hva.
 

  

 

 lik-oss-p-facebook