Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ledig stilling2Vi har en rekke stillinger ledig:

* Pleie- og omsorgsleder
* Barnevernskonsulent
* Helsefagarbeidere ved Evenes syke- og bygdehjem
* Helsefagarbeidere ved Hjemmetjenesten
* Miljøterapeut Miljøtjenesten
* Assistent Flyktningetjenesten
* Brannkonstabel

Pleie- og omsorgsleder

Leder for Evenes Syke- og Bygdehjem og Hjemmetjenesten. 

100% fast stilling som avdelingsleder ved pleie- og omsorgstjenesten i Evenes kommune fra 1.januar 2016. Stillingen innebærer budsjett og personalansvar, koordinering og samordning av kommunens tjenester, faglig utvikling av deres tjenester. Arbeidsområde er Evenes syke- og bygdehjem og Hjemmetjenesten.

Stillingen har ansvar for:

 • Faglig ledelse
 • Økonomi/drift
 • Personalforvaltning
 • Pasientrettigheter
Kvalifikasjonskrav for stillingen:
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Tilleggsutdanning i økonomi og ledelse
 • Relevant erfaring fra lederstillinger
 • Gode kunnskaper innen IKT
 • Gode personlige egenskaper innen kommunikasjon, motivasjon og samarbeid.

Barnevernskonsulent

Fast 50 % stilling som barnevernskonsulent i ETS  Barnevern, arbeidssted Evenes rådhus Bogen. Fast stilling, tiltredelse snarest mulig. 

Barnevernstjenesten i ETS er en interkommunal tjeneste hvor Evenes er vertskommune. Tjenesten er organisert som egen fagenhet innenfor virksomhet helse og omsorg, og består av 9 fagstillinger, samt 50 % merkantil. Vi jobber i to team - undersøkelse og tiltak. Tjenesten ledes av barnevernleder. Virksomheten holder til i trivelige lokaler på Rådhuset i Bogen.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og tverrfaglighet.  

Innhold i stillingen: 

 • Oppgaver som er pålagt etter lov om barneverntjenester, herunder: 
 • Utredning, iverksetting og oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak. 
 • Samarbeid med sentrale samarbeidspartnere i en tverrfaglig setting.

 Krav og ønsker til deg: 

 • Fortrinnsvis barnevernspedagog, eller  sosionom, vernepleier eller annen treårig relevant høyskoleutdanning.
 • Relevant praksis
 • Kjennskap til Familia er en fordel.

Vi ønsker at du kan arbeide under tidspress og i pressede situasjoner. Har gode skriftlige og muntlige framstillingsevner. Har gode samarbeidsevner, og kan jobbe selvstendig. Barneverntjenestens oppgaver er givende og krevende og vi søker etter personer som har et sterkt engasjement for barnevernsarbeid. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse.

Helsefagarbeidere, Evenes syke- og bygdehjem

 • 50 % Helsefagarbeider turnus annen hver helg. Ønskelig med demenskompetanse.
 • 88 % Helsefagarbeider vesentlig nattarbeid.
 • 78,5 % Svangerskapsvikariat helsefagarbeider turnus med arbeid hver tredje helg.
 • 59,86 % svangerskapsvikariat fra ca. 01.01.2016 helsefagarbeider turnus med arbeid annen hver helg
 • 22,65 % Helsefagarbeider ca. 2 års vikariat

Hjemmetjenesten

13,38 % Helsefagarbeider. Ordinære hjemmesykepleieoppgaver, til brukere i egne hjem (omsorgsbolig og brukere ute i kommunen). Søkere må ha førerkort. 

Miljøtjenesten

70 % Miljøterapeut. Oppgaver vil blant annet være:

 • Målrettet miljøarbeid tilpasset hver enkelt bruker.
 • Utarbeidelse og oppfølging av individuell plan.
 • Legemiddelhåndtering
 • Primærkontaktansvar, kontakt med pårørende, verge og andre samarbeidspartnere.
 • Oppfølging og samarbeid med spesialisthelsetjenesten og øvrige interne og eksterne instanser i forhold til den enkelte bruker
 • Aktiv deltakelse i Miljøterapeutteam
 Kvalifikasjoner for stillingen:
 • Vernepleier, annen relevant høyskoleutdanning.
 • Engasjement, fleksibilitet, positivitet og samarbeidsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Evne til å møte nye faglige utfordringer
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • Førerkort Kl. B
For tiden arbeid hver 4. helg, 12-timersvakter.

 Flyktningetjenesten

50 % assistent. Oppgaver vil blant annet være:

 • Boveiledning
 • daglinge gjøremål sammen med flyktningene

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Ønske om å jobbe med denne innbyggergruppen
 • Praktisk anlagt
 • Førerkort klasse B

 Brannkonstabel, deltid

Evenes har for tiden 1 stk ledig deltidsstilling

Krav til stillingen: 

 • Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen i Bogen
 • Førerkort kl. B
 • Må oppfylle fysiske/psykiske, samt medisinske krav til røykdykking
 • Deltakelse i brannvesenet krever godkjenning fra hovedarbeidsgiver
 • Vilje til nødvendig opplæring og kursing
 • Stå-på-vilje, god samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 Ønskelig:

 • Tilgjengelig på dagtid dersom behov
 • Førerkort kl C
 • Utrykningsførerbevis kode 160
 • Førstehjelpskompetanse.
 • Røyk/vann dykker kompetanse
 • Brannvernkompetanse
 • Oljevernkompetanse
Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test. Stillingen avlønnes iht lokal særavtale og bæring av personsøker. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest.

For samtlige stillinger gjelder tilsetting på de vilkår som framgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale og med 6 måneder gjensidig prøvetid.  

Nærmere opplysningene om stillingene får ved henvendelse:

* Helse og omsorgsleder Stine Fedreheim
* Leder sykeheim, Marion Pedersen.
* Leder barnevernstjenesten, Ingrid Iversen.   
* Leder hjemmetjenesten, Ann-Kristin Skånhaug
* Flyktningekoordinator Even Sørgaarden Johnsen
* Leder miljøtjenesten, Merete Nilssen
* Brannsjef Mads Tollefsen

 Søknad fremmes på >fastsatt skjema og sendes innen 15. oktober 2015. 


 

lik-oss-p-facebook