sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kunngjøring av vedtak

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kart 300

Kunngjøring av vedtak – egengodkjenning av detaljregulering for Evenes Servicesenter, Gnr. 4 Bnr. 4 i Evenes kommune

 

Formannskapet i Evenes kommune fattet vedtak i møte 02.07.2015, sak 33/15, angående egengodkjenning av

 

Evenes Servicesenter AS med plan id 18532014001.

 

Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 samt Kommunelovens § 13.Hovedhensikten med planen er å legge til rette for parkeringsplasser og næringsbebyggelse samt kjøre- og gangveg. Detaljplanen består av plankart, beskrivelse og bestemmelser.

 

kart bilde

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland av part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefrist er satt til 16. oktober 2015.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes skriftlig til: 

 

Tjeldsund kommune, Plan- og utviklingsavdelingen

Rådhuset

9444 Hol i Tjeldsund

 

Spørsmål kan rettes til plan- og utviklingsavdelingen i Tjeldsund kommune:  tlf. 76 91 91 00.

 

Vedlegg