Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nytt kommunestyre møtes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbe

Det nye kommunestyret har sitt første møte 7. oktober kl. 13:00.

På sakskartet på det konstituerende møtet har vi: 

36/15 Godkjenning av protokoll forrige møte
37/15 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
38/15 Om valgene i det konstituerende møtet
39/15 Valg av formannskap 2015 - 2019
40/15 Valg av ordfører 2015 - 2019
41/15 Valg av varaordfører 2015 - 2019
42/15 Valg av valgkomite 2015 - 2019
43/15 Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019
44/15 Valg av det faste utvalget for plansaker 2015 - 2019
45/15 Valg av administrasjonsutvalg 2015 - 2019
46/15 Valg til KS 2015 - 2019
47/15 Hålogaland ressursselskap IKS - Valg av representant til representantskapet
48/15 KomRev NORD IKS - Valg av medlem til representantskapet
49/15 Kommunereformen - Framdrift og status (6)
50/15 Referatsaker
51/15 Rapportering 2. kvartal 2015

Les kommunestyresakene >> her.  

 Som vanlig kan du se møtet direkte på vårt kommune-TV, Her er linken

lik-oss-p-facebook