Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerheten vår

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

vinner sykkelkonkurranse 600

Vi arrangerte den årlige trafikksikkerhetsdagen den 9. september med god oppslutning fra barna og gode faglige innlegg fra inviterte gjester og våre ansatte.  Det var derimot skuffende at ikke flere voksne kunne delta.   

Vår mål er å bli godkjent av Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune som trafikksikker kommune i løpet av inneværende år.  For å bli trafikksikker kommune kreves det en innsats av alle ansatte i Evenes.  Dette gjelder spesielt de som har befatning med personer og trafikk.

Foto av Richard som vant sykkelkonkurransen med 0 feil.  Gratulerer.

barnehagen

Våre barnehage- og skolebarn er en spesielt utsatt gruppe og her må foreldre bidra i stor grad for en 

tryggere dag for sine små.  Kommunen vektlegger derfor samarbeid med dere foreldre og besteforeldre.  

Den faglige delen av dagen viser at vi er godt i gang, men enda litt arbeid gjenstår før vi kan melde om at vi er en trafikksikker kommune. Barnehagene ved Linn Anita Lindal Ravn og Tove Solberg fra henholdsvis Liland Barnehage og Bogen Barnehage fortalte i et meget godt og inspirerende innlegg om arbeidet med trafikksikkerhet i barnehagene.  I dette arbeidet ønsker vi at du som barnehageforeldre også i framtiden kan være bevisst trafikksikkerhet.

..

Rektor Kjersti Markusson kunne fortelle at skolen har utnevnt Marianne Veding som kontaktperson og ser kjerstividere på sine kriterer.  Barnehagene og skolen har følgende de jobber med:

  • Barnehage og skole synliggjøres i kommunens trafikksikkerhetsplan gjennom konkrete tiltak og rapportering
  • Alle barnehager og skoler skal ha årsplaner for trafikk
  • Alle barnehager og skoler skal ha regler for reiser og transport i kommunens regi

Helse og omsorg, plan og utvikling jobber godt også de sammen med rådmannens folk for å bli trafikksikker kommune.  Det hele er forankret poiltisk ved et kommunestyrevedtak.  

katrine

Katrine Kvanli, trafikksikkerhetskoordinator ved Statens Vegvesen åpnet med å fortelle at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken.  Hun sa videre at det var en god utvikling i antall trafikkulykker i Evenes.  Grunnen kunne være flere, men det har vært en generell nedgang i antall ulykker på nasjonal basis.  I tillegg er det en del lokale tiltak som trafikksikkerhetsinspeksjon i 2010 og 2012 med oppfølgende tiltak og skogrydding.  Evenes kommune har arbeidet med fokus på elgpåkjørsler hvor Kvanli har vært invitert med i arbeidet.  Hun fortalte at gode tiltak mot elgpåkjørsler er skogrydding og det har vært ryddes generelt 6 m fra vegen gjennom driftskontrakter.  Ved ekstraordinære midler/prosjekter ryddes inntil 20 m fra vegen.  Hun avsluttet med å fortelle at skilting av elgfare har svært lite effekt.

..

..

..

jeremiassenTore Jeremiassen som er vår prosjektkontakt fra Trygg Trafikk og fortalte generelt om arbeidet for å bli en trafikksikker kommune.  Han oppfordret også Liland skole til å bruke muligheten til trafikkopplæring som et ledd i å få sertifikat.  Han opplyste videre at det finnes en forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1997) som sier at skoler og barnehager skal vurdere risiko og ha skriftlige rutiner for å dra på tur.  Det være seg til fots, med sykkel, bil eller buss. Retningslinjene skal være kjent for alle foreldre og ansatte.

 

 

Vi hadde også besøk av vårt forsikringsselskap KLP ved direktør for Offentlig/Bedrift Elin Evjen.  Hun presenterte en oversikt som ikke bare var positiv for våre ansatte som bruker bil i tjenesten.  Det var en del trafikkuhell, dog av det milde slaget.  Men samtidig sa hun at det er kun små endringer som skal til for å få mer fokus på dette og redusere slike hendelser.  Vi vil benytte oss av tilbudet hun kom med ved å gjennomføre internopplæring for de av våre ansatte som bruker bil i tjenesten.

klp

 Uteaktivitetene ble igangsatt av to elever fra 10. klassen som deltok i et spill hvor to sykelister deltok, en med sykkelhjelm og en uten hjelm.  De kom ut for en ulykke og du kan se spillet her på video (YouTube)

I tillegg var det det sykkelkonkurranse med ferdighetsøvelser.  Her var interessen fra skolene elevene god og det var lang kø for å delta.  Og det var altså unge Richard som imponerte med 0 feil i en litt krevende løype.  Det var i tillegg mange elever som imponerte og sikkerhetsutstyr som sykkelhjelp og refleksvester var permier som ble verdsatt.  Vi håper foreldre kan hjelpe sine unge lovende med å bruke trafikksikkerhetsutstyr og i tillegg være gode forbilder i trafikken.  

Vi hadde også en quiz-konkurranse for voksne og skoleelevene hvor hovedpremien var en sykkel fra MX-Sport Evenskjer.  Vi kommer tilbake med resultatlista.

Liland skole var en ypperlig arena for trafikksikkerhetsdagen og vi takker for samarbeid.  Se flere foto på Liland skole sine nettsider.

lik-oss-p-facebook