Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhetsdagen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhetEvenes jobber for å bli en trafikksikker kommune. Og her har vi alle et ansvar for å hindre trafikkulykker. Det trenger ikke være store tiltak og det er gjerne også din og min holdning det står på. Vi kan være med å påvirke andre og drive holdningsskapende arbeid og kommunen, fylket og staten kan gjøre fysiske tiltak for å hindre trafikkulykker.

Dette vil vi fokusere på trafikksikkerhetsdagen i Evenes onsdag den 9. september ved Liland skole.

Du som voksen bør delta på denne dagen sammen med de unge.

Denne sommeren har vært en tragisk sommer angående trafikkulykker. Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere antall drepte i trafikken for sommermånedene juni/juli/august i Nord-Norge. Status for 2015 er dermed at 13 personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er fire flere enn på samme tid i fjor. I gjennomsnitt de fem foregående årene har mellom 18 og 19 personer mistet livet som følge av trafikkulykker i løpet av årets åtte første måneder, melder Statens vegvesen. I tillegg til drepte kommer et stort antall hardt skadde og skadde. Bak hver eneste ulykke ligger det skjebner, som berører og preger familier, venner, kolleger og lokalsamfunn for alltid. Derfor er
trafikksikkerhet en av våre viktigste oppgaver.

Vi må stå på hver dag for å redusere antall trafikkulykker i vår kommune. Evenes kommune jobber sammen med Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune for å bli en trafikksikker kommune. For å bli det er det mange kriterier som må innfris og det må bli en del av det daglige arbeidet og våre planer. I tillegg arbeider vi i samarbeid med andre trafikkaktører og Statens Vegvesen og redningstjenesten er viktig i så måte.

Ofte leser vi i avisen om at sjåfører har fått fartsbot eller mistet sertifikatet i Evenes og nesten like ofte er det noen som kjører 10 gjennom Evenes. Men det betyr at ofte er det stor fart gjennom vår kommune og dette er en trussel i og med at vi vet at fart dreper. Vi ønsker derfor å sette inn tiltak mot dette og har invitert stat og fylke med på samarbeid. Dette gjelder forøvrig også å redusere faren for elgpåkjørsler.

Trafikksikkerhetsdagen den 9.9. på Liland skole skal ha en faglig del starter kl. 10 med innspill fra Trygg Trafikk, Nordland Fylkeskommune, KLP, Statens Vegvesen m.fl. Her vil det fokuseres på hvordan Evenes kan bli en trafikksikker kommune. Den faglige delen er åpen for alle og vi i kommunen håper at du tar det tid til å komme.

Kl. 13 starter aktiviteter for alle sammen og det skal blant annet være spørrekonkurranse i år som i fjor og hovedpremien er en sykkel. I tillegg kan du delta i en ferdighetskonkurranse på sykkel med en lett løype du skal sykle gjennom.  De som skal delta i dette må ha med seg sykkel og tilstrekkelig med sikkerhetsutstyr som hjelm og refleksvest.

I tillegg får vi et spill som viser hvordan det kan gå hvis vi ikke bruker sykkelhjelm. I tillegg en del andre aktiviteter.  Velkommen.

Relatert artikkel

lik-oss-p-facebook