Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

SLT-koordinator i ETS

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

MonicaRU

10. august startet Monica Andersen opp i interkommunal prosjektstilling som SLT-koordinator i ETS. SLT er forkortelse for Samordning av Lokale rus-og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i rusmiddelproblematikk og hun jobber i 50% stilling. Av arbeidserfaring har hun blant annet jobbet 12 år i Utekontakten i Harstad og 10 år i heimebasert omsorg.
SLT-koordinator har som målsetting:
• å samordne rus- og kriminalitets forebyggende tiltak rundt barn og unge i de 3 kommunene
• kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og sektorer.

For å nå denne målsettinga skal hun bl.a.:
• Fremme tverrfaglig samarbeid mellom involverte enheter og etablere samhandling og rutiner på tvers av enheter, kommuner, politi, næringsliv og frivillige organisasjoner.
• Skaffe og ha oversikt over hvordan barn og unge har det i de 3 kommunene.
• Bidra til kompetanseheving blant ansatte i skoler og barnehager og andre instanser, og styrke foreldrekompetansen mht til rus og kriminalitet.
• Samordne eksisterende og øke rusforebyggende tiltak og prosjekter i skolen.
• Bevisstgjøre ungdom på konsekvenser av rusmisbruk.
• Ta initiativ til iverksettelse av aktiviteter/tiltak som fremmer trivsel og selvtillit hos barn og unge.

SLT-koordinatoren har kontorsted på ETS- lensmannskontor på Evenskjer. Hun jobber i 50 % stilling og er tilstede hver mandag og tirsdag og annenhver onsdager (kun i partallsuker).

Kontaktinformasjon:
Telefon: 477 04 105
e-mailadresse: