Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rullering handlingsplan kommunedelplan

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

03solveig fronth evenes turlag og anne margrethe roll daglig leder ofoten friluftsrd serverte72

Kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for årene 2015 - 2018 har en egen handslingsplan for aktivitetstiltak og anlegg (kap. 7), denne skal revideres hvert år.

Dette er en forutsetning for bl.a. å få spillemidler fra staten til prosjekter som skal gjennomføres i Evenes.

Lag, organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper, bedrifter og offentlige virksomheter kan komme med forslag til tiltak. Planen finner du her:
http://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/planer

Frist for å komme med innspill er 15.oktober.

Innspill sendes: eller Evenes kommune, Kultur, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten