Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhet

Evenes kommune jobber for å bli en trafikksikker kommune.  Dette gjøres ved at vi innarbeider trafikksikkerhet i våre planer og at vi generelt må ha fokus på tiltak som kan forbedre trafikksikkerheten i vårt arbeid.  Det kan være en så enkel ting som hvis vi må bruke bilen til å fra jobb at vi parkerer med fronten på bilen vent forover.  

Undersøkelser viser nemlig at det skjer en del ulykker når folk er slitne etter en lang dag så er vi ikke så overvåkne som vi burde og ulykker kan skje.  Ved at bilen er vendt forover er det enklere å unngå uhell.  

Det finnes mange slike gode tips om måter vi kan unngå trafikkulykker på.  Har du et tips, så setter vi pris på om du deler det med oss og du mottar en refleksvest hos oss som takk.

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester har kommunen et viktig ansvar. I tillegg har kommunen en plikt til å arbeide tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet.

Vi vil oppfordre lag og foreninger til å ha dette i fokus og det er mulighet til å søke om midler til dette hos Nordland Trafikksikkerhetsutvalg. Dette skjer da i samarbeid med oss i kommune. Ta kontakt hvis du ser at ditt lag/forening kan gjøre en innsats.

Evenes kommune minner også om at vi i år skal arrangere en trafikksikkerhetsdag og i år er det 9.9. Vi kommer tilbake med program.

lik-oss-p-facebook