Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Oppstart av planarbeid

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Oppstart av regulering – Ny adkomstvei og tilhørende areal, Evenes Lufthavn.

Evenes kommune varsler oppstart av følgende planarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8:
Reguleringsplan for ny adkomstvei og tilhørende areal, Evenes Lufthavn.  Forslag til planens avgrensning: (ikke i målestokk)planomraade flyplass

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny adkomstvei til Evenes Lufthavn og næringsarealer i tilliggende arealer. Planen skal i henhold til plan- og bygningslovens §12-3, 3. ledd konsekvensutredes etter §4-2. Kommunen fastsetter endelig planavgrensning i samråd med Avinor, Statens Vegvesen og hjemmelshavere.

Merknader til igangsatte planarbeid bes rettet til:

Plan- og utviklingsavdelingen for Evenes og Tjeldsund kommune innen 04.09.2015
Tlf. 76 91 91 00 E-post:

lik-oss-p-facebook