Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Delta i stemmestyret ?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

valglogo 300pxlFor å gjennomføre valget må det være et stemmestyre i hver av våre 4 valgkretser hvor hvert stemmestyre har en egen leder.  Selve arbeidet med å være i stemmestyrene er å sørge for at valget blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk, i praksis betyr det at man må være tilstede i selve valglokalet på valgdagen og foreta registrering og mottak av stemmer.

Stemmestyret ledes av erfarne personer og oppgavene er ikke kompliserte.  I tillegg vil opplæring bli gitt. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss om du har lyst til å gjøre en innsats valgdagen 14. september.

Stemmestyrene for våre 4 valgkretser, Tårstad, Evenesmark, Liland og Bogen, velges av kommunestyret i juni.

Følgende krav må være oppfylt for å være valgbar:

  • Ha stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget.
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
  • Det er ønskelig at de som melder seg også er villige til å delta i stemmestyret ved senere valg.

Stemmestyrets oppgave er å lede gjennomføringen av valget i valglokalet på valgdagene, herunder avkryssing i manntall og mottak av stemmesedler.

Opplæring vil bli gitt, og detaljert veiledning vil bli utlevert.

Det gis godtgjørelse.  Man har krav på permisjon fra jobb, og evt tapt arbeidsinntekt vil bli dekt. Dette gjelder også for deltakelse på opplæring i forbindelse med valget.

Har du lyst til å delta i stemmestyret, send informasjon om navn, adresse, mobiltelefon, fødselsdato og epostadresse til innen 20. mai.

Er dere et lag eller forening som har  interesse av å fylle opp klubbkassen og som da har medlemmer/personer som fyller kravene til medlem i stemmestyret, oppfordres dere til å søke.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Per-Kaare Holdal.

Kommunestyret velger medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av stemmestyrer kan delegeres til valgstyret, jf. valgloven §4-2.  Det følger av valgloven § 9-3 (4) og kommuneloven § 14 (4) at kandidater som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvlaget ikke kan oppnevnes til stemmemottaker, valgfunksjonær eller medlem av stemmestyret i valglokalene.  Vi ønsker derfor å invitere befolkningen i Evenes til å melde sin interesse til denne oppgaven i forbindelse med valget i høst som er mandag 14. september 2015.

Du finner mer info om valget i Evenes her.

lik-oss-p-facebook