sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Få momskompensasjon

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Pengesekk

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015.

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. 
Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema og info om minstegrense. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med dem på pr. e-post eller telefon 57 82 80 00.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.
Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.