Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyret møtes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har vårhalvårets siste møte 24. juni, les sakene her.

Denne gangen står følgende saker på kartet:

25/15 Godkjenning av protokoll forrige møte
26/15 Regnskap og årsmelding 2014
27/15 Budsjettregulering II/2015
28/15 Forvaltningsrevisjon - Forebygging og oppfølging av sykefravær
29/15 Kommunereformen - Framdrift og status (5)
30/15 Arbeid med oppvekstsenter - Status
31/15 Anerkjennelse av Nord-norsk krigshistorie
32/15 Sluttbehandling detaljregulering for Evenes Servicesenter AS 18532014001
33/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningekrisen
34/15 Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering
35/15 Referatsaker

Her kan du lese sakene:  >> klikk her.

 Vi overfører møtet på vårt kommune-TV, dette finner du ved å klikke >>her