sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Politigodkjent kurs for ordensvakter

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

ordensvakt

Det avvikles politigodkjent kurs for ordensvakter på Stokmarknes 6. og 7. juni 2015. 

Politimesteren i Midtre Hålogaland har bestemt at utesteder med alkoholservering og sein åpningstid skal ha politigodkjente ordensvakter.

Gjennom ordensvaktkurset for dørvakter får du en landsdekkende godkjenning og et ID-kort.

Godkjente ordensvakter registreres med tjenestenummer i politiets registre. Ordensvaktkurset er på Stokmarknes 6. og 7. juni.

Påmeldingsfrist er 31. mai.  

Politiet sjekker om ordensvakter har sin godkjenning. Utesteder bør melde på sine ansatte til kurs før søknadsfristen, for å være sikker på å få plass.

Målet med kurset er at du skal få praksis og kunnskap som gjør deg trygg i din rolle som ordensvakt. Viktige tema er juss for ordensvakter, yrkesetikk, kommunikasjon, konflikthåndering og førstehjelp.

Les mer om vandelssjekk og priser på OPUS Hadsels interenttside

 

lik-oss-p-facebook