Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Godkjente valglister

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

valg2015 banner

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars. Forslagene er godkjent av valgstyret. 

Valgstyret godkjente valglister for:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

(Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.)

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagen sendes valgstyret i kommunen på den adressen som er oppgitt under.  Følgende valglister er godkjent (se lenke)

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn her på dette nettstedet og på rådhuset i Bogen.

Valgstyret i Evenes kommune

Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten