Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forurensning ved flyplassen - rapport

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplassNå foreligger rapporten om forurensning av PFAS ved flyplassen.

Vi v tidligere informert så godt vi kan om status etter at Avinor kartla forekomstet av PFAS ved flyplassen. Nå foreligger rapporten, som er utarbeidet av Sweco og Norconsult.

Rapporten konkluderer med at: "Med foreliggende konsentrasjonsnivå av PFAS målt i biota, og med utgangpunkt i internasjonal litteratur, er det ikke grunnlag for å fastslå at forurensingen av PFAS fra Evenes lufthavn gir uheldige økologiske konsekvenser, men det kan heller ikke utelukkes".

Her er sammendraget i rapporten:

Denne rapporten bygger på tidligere undersøkelser av PFAS-forurensning i jord og vann ved Evenes Lufthavn. I tillegg er det presentert nye data fra 2012 til 2014; som er prøver av biota fra ferskvann og fra marint område, supplert med nye vannprøver og vurderinger av spredningsforløp og restmengder av PFAS. Rapporten gjør også en vurdering av risiko knyttet til menneskelig helse, og risiko knyttet til økosystem som følge av PFAS-forurensningen.

Øving med brannskum har ført til at det har blitt spredd totalt 1 890 kg PFOS i perioden 1978 til 2001, og 180 kg PFAS (med hovedvekt fluortelomerer) i perioden 2001 til 2005. Disse stoffene har i stor grad blitt transportert ut i ferskvann og til sjøen ved Evenes lufthavn. Basert på målinger i jord og vann er det beregnet at det ligger igjen 20-80 kg PFOS ved brannøvingsfeltene i dag. Etter utfasingen av fluorholdig skum i 2005 viser målinger og beregninger at det er igjen en aktiv spredning fra grunnforurensning ved brannøvingsfelt og andre kjente kilder i størrelsesorden 1 kg PFOS pr år.

Vannforskriftens grenser for god vannkvalitet er beskrevet ved et maksimalt innhold på 9,1 μg PFOS/kg våtvekt i akvatisk biota. Avinors miljømål samsvarer med dette. Konsentrasjonen av PFAS er påvist å overskride denne grensen for ørret, røye og skrubbe i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet og for noen arter i marint miljø. Når det gjelder innhold av PFAS i matbiota er nivåene for det som regnes som helsefarlig bestemt av TDI (tolerablet daglig inntak) som er utarbeidet av EFSA.

På bakgrunn av fremlagte analyser presentert i denne rapporten er det i følge Mattilsynet ikke grunnlag for å gi kostholdsråd for ferskvannsfisk eller sjømat på grunn av innhold av PFAS-forbindelser ved Harstad/Narvik lufthavn (Mattilsynet 2013 og 2015).

I tillegg til PFAS, som kommer fra aktivitet på lufthavnen, er det også andre mulige kilder til PFAS i området. Forsvaret har aktivitet rett øst for terminalområdet til lufthavnen. I tillegg er det tre avløpsanlegg med utslippspunkt til marint miljø innenfor undersøkelsesområdet.

Med foreliggende konsentrasjonsnivå av PFAS målt i biota, og med utgangpunkt i internasjonal litteratur, er det ikke grunnlag for å fastslå at forurensingen av PFAS fra Evenes lufthavn gir uheldige økologiske konsekvenser, men det kan heller ikke utelukkes.

 Og her er rapporten i sin helhet:  pdf  Evenes lufthavn - Undersøkelser av PFAS i jord, vann og biota med risikovurdering (11.94 MB)

lik-oss-p-facebook