Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tiltak for økt boligbygging

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

husbankenKommunestyret i Evenes behandlet i siste kommunestyremøte 26.3. tiltak for økt boligbygging i kommunen. De gjorde følgende vedtak

1. Evenes kommune etablerer «OPS Prosjekt 1 Utleieleiligheter- Bogen» for å få realisert
utleieboliger, og lyser ut boligprosjekter på Doffin med langsiktige leieavtaler for etablering
av boliger til vanskeligstilte i Evenes. Dette skal ivaretas innenfor rammen av Lov om
offentlige anskaffelser. Den kommunalt eide eiendomsmassen skal med dette ikke øke.
2. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle vilkår med potensielle utbyggere og inngå avtale i
samarbeid med Husbanken.

Administrasjonen har utarbeide kravspesifikasjon og annen nødvendig dokumentasjon som finnes på doffin.no med referanse: 2015-117317.

Kommunestyrets behandling av saken kan sees på KommuneTV under Sak 16/15.  Se også mer info under menyen "Om Evenes" og "Bo i Evenes".

lik-oss-p-facebook