Hovedopptak barnehage 2016

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

barn2Frist for hovedopptak til barnehager i Evenes er 1. mai, her finner du mer informasjon om hvordan du søker plass. For sent innkomne søknader kan ikke påregnes å bli behandlet.

Søknad fremmes på elektronisk skjema:  default  Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (Link)

Du kan også søke om redusert betaling:  default Redusert foreldrebetaling i barnehage

Våre barnehager

Vi har to kommunale barnehager i Evenes, >>Bogen barnehage og >>Liland barnehage.

Aktuelle dokumenter

> Vedtekter barnehage: pdf  Vedtekter barnehage (72.45 kB)
> Søknadsskjema: default  Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (Link)
> Søknadsskjema redusert betaling: Redusert foreldrebetaling i barnehage
> Betalingssatser. (Klikk på lenke foran)
> Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (Klikk på lenke foran)

Sørviserklæring opptak

Sørviserklæring

Opptak i kommunal barnehage

Ansvarlig enhet: Rådmann/barnehagene

Målgruppe
Alle som bor i kommunen eller er i ferd med å flytte hit, med barn i førskolealder som har behov for barnehageplass.

Generell tjenestebeskrivelse
Evenes kommune har to kommunale barnehager. Kommunen kan tilby heltids‑ og deltidsplasser.

Sammen med søknadsskjemaet får du nærmere informasjon om hver barnehage, opptakskriterier og betalingssatser. Barnehageåret går fra august til august, med oppstart av nytt barnehageår i midten av august.

Lovverk/Hjemmel

Barnehageloven av 05.05.95 nr. 19 med forskrifter og kommunale vedtekter og vedtak.

Saksgang ved opptak

* Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mai. Søknader som kommer inn for sent blir ikke behandlet før suppleringsopptaket i mai/juni.
* Kunngjøring med søknadsfrister finner du i lokalavisene, hjemmeside og i den kommunale avisen EvenesNytt.
* Opptakskriteriene er utgangspunkt for tildeling.
* I løpet av august vil du motta brev fra oss med forespørsel om du fremdeles ønsker å stå på venteliste.
* Ventelista gjelder for hele barnehageåret.
* Barn som har fått plass ved hovedopptak, beholder denne til barnet er 6 år eller til oppsigelse.
* Når barnehageplass tildeles kan vi ikke alltid innfri ønske om dager/plasstørrelse.

Saksgang ved søknad midt i barnehageåret
* Vi sender deg en bekreftelse på mottatt søknad innen 2 uker.
* Søknaden din blir stående på venteliste og blir vurdert hver gang det blir en ledig plass.
* Plass som tildeles utenom hovedopptak, beholdes kun det aktuelle barnehageåret. Du må i tilfelle søke å nytt foran neste barnehageår.
* Se for øvrig saksgang ved hovedopptak.

«Vi lover...»
* at vi bekrefter skriftlig å ha mottatt søknaden din og informerer deg om videre saksgang innen to uker.
* at dersom barnet ditt ikke får plass ved hovedopptaket eller ved suppleringsopptaket, blir søknaden vurdert på nytt hver gang det blir en ledig barnehageplass det barnehageåret.

«For at vi skal kunne oppfylle dette ....»
* må alle punktene på søknadsskjemaet være fylt ut.
* må du holde søknadsfristen ved hovedopptaket.
* må nødvendig dokumentasjon ligge ved søknaden.
* må du holde svarfristen på tildelt plass.
* må du gi skriftlig tilbakemelding på om du fortsatt vil stå på venteliste.

«Dersom vi ikke innfrir...»
og følger den fastsatte saksgangen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding umiddelbart.

Klage
Dersom du får avslag på søknaden om barnehageplass til barnet ditt, kan du klage på vedtaket til formannskapet innen tre uker etter at du fikk skriftlig melding om det.

Du kan få hjelp til å utforme klage hos den enkelte barnehage.

Prakitske opplysninger
Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss:

Bogen Barnehage
Besøksadresse: Anderssens vei 22, 8533 Bogen i Ofoten
Telefon: 76 98 14 20
E-post:

Liland Barnehage
Besøksadresse: Lilandsveien 233, 8534 Liland
Telefon: 76 98 14 00
E-post:

Betalingssatser
Satsene for brukerbetaling fastsettes av kommunestyret og kan variere fra år til år.

Serviceerklæringen godkjent av formannskapet den 04.12.01. redaksjonelt endret 10.03.2010.

 

lik-oss-p-facebook