Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkehelseprofilen for Evenes 2015

. i kategorien Nyheter

Folkehelseprofil 2015Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør Lov om folkehelsearbeid.

Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Her finner du: pdf  Folkehelseprofil 2015 (3.15 MB)

lik-oss-p-facebook