Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Offentlig ettersyn

Skrevet av Per-Anders Robertsen . i kategorien Nyheter

kart

Detaljregulering for Evenes Servicesenter  

legges ut til høring i 6 uker i henhold til PBL § 12-10.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for parkeringsvirksomhet i tilknytning Evenes flyplass. Planlagte reguleringsformål er markparkering.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt tilgjengelig på rådhuset i Evenes kommune, Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til plan- og utviklingsavdelingen for Evenes og Tjeldsund kommuner innen 6.mai 2015