Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet i Evenes?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhetEvenes kommune skal også i år markere en trafikksikkerhetsdag, og den planlegges like etter skolestart i høst.  Vi oppfordrer derfor dere til å søke på Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for første halvår 2015.

 

Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,
8002 Bodø – innen 31.mars 2015.

Ytterligere opplysningen kan fås hos eller

Se også www.nfk.no/Tilskuddsordninger.

 

lik-oss-p-facebook