Ønsker du bredere bånd ?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

bredband

Vi inviterer deg og din bygd til samarbeid for å få til utbygging av bredbånd i Evenes kommune. Dette gjelder områdene i kommunen som har dårlig og mangler bredbånd.  Vi inviterer deg til å gi innhold i en søknad om statlige midler og for å sikre best mulig grunnlag trenger vi ditt innspill.  Søknaden kommer til å gjelde alle områder i Evenes kommune og prioriterte områder vil være de innspill som kommer fra deg.  I arbeidet med kommunereformen er det viktig å ha fokus på at robuste kommuner det krever at robust infrastruktur er på plass.  

I Evenes kommune har vi fokus blant annet følgende områder:

  • - Bogen
  • - Liland
  • - Tårstad
  • - Evenesmark
  • - Myrnes-området
  • - Snubba
  • - Østervik
  • - Skar 
  • m.fl.

Ditt innspill vil imidlertid være viktig.

Vi er helt avhengig av statlig medvirkning skal vi få til en utbygging.  Nordland fylkeskommune koordinerer støtte til bredbåndsprosjekter som bevilges av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

Vi inviterer deg til et fellesmøte på rådhuset torsdag 25. februar kl. 17.  Vi ber om best mulig dokumentasjon av behovet i de enkelte områdene i Evenes.  Dokumentasjonen må inneholde svar på de kriterier som står under her.  Hvis det er behov for et formøte kan du ta kontakt med oss i kommunen.

Høringsdokument

 

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Vi har kalt prosjektet for "Midt i opplevelsen og ut i verden".

Organisering av ordningen

Fylkeskommunene skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Kriterier

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud

2. Kostnadseffektivitet

3. Lokal medfinansiering

4. Plan for bærekraftig drift

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling   

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd i områder av kommunen som har dårlig og ingen dekning.

Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.

 

Kontaktinformasjon

 

Innspill kan også sendes pr. Epost 

eller brev til: 

Evenes kommune

postboks 43

8539 Bogen i Ofoten

Hvis du ikke kan møte den 25.2. ber vi om innspill innen den tid og du kan også legge inn kommentar her i kommentarfeltet.  Kontaktperson i kommunen er leder i fellesavdelingen Per-Kaare Holdal.

Høringsinnspill

1. Innspill fra Østervik

Noen forslag til innspill (uprioritert):
·         Velferdsteknologi (offentlige og private hjelpetjenester hjemme)
·         Bedriftsetableringer (vi har i dag 6 registrerte bedrifter i Østervik og ønsker flere)
·         Bosetting (bredbånd kreves i dag i alle hjem)
·         Pris (trådløst er mye dyrere)
·         Tilgjengelighet (kablet nett har størst tilgjengelighet sammenlignet med trådløst)
·         Mulighet for hjemmekontor (tar arbeidsplassen din med hjem)
·         Det er ikke mulighet for kablet bredbånd sør for forra-krysset (ukjent hvor mange husstander)