Joint Arctic Training 2015

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

JOINT ARCTIC TRAINING 2015

Kommende uke starter øvelsen "Joint Arctic Training 2015" i Evenes.  Nato-øvelsen vil i stor grad finne sted mellom Bogen og Holmvatn ved og på E10.  i tillegg vil det bli satt i land materiell i Østervik som skal brukes i terrenget mot Holmvatn.

Dette vil i hovedsak gjelde perioden tirsdag 17.2. til og med lørdag 21.2.  Tilsammen vil ca. 300 soldater og ca. 40 kjøretøy være i aktivitet.  Dette inkluderer også tunge kjøretøy som vil bruke E10 og parkeringsplassen ved krysset til Grovfjord.  

Lørdag 21.2. vil brukes til tilbaketrekking fra områdene og mot Bogen.  Det vil også være helikopteraktivitet og dette kan skape en del støy.

oevelse

Det må påregnes stor trafikk i denne perioden på E10 og vi ber publikum ta hensyn og være tålmodig slik at vi unngår problemer og ulykker.  Øvelsen har eget militærpoliti som vil ivareta sikkerheten.

Det vil også bli en del aktivitet i terrenget fra Østervik mot og i området rundt Holmvatn.  I terrenget vil øvelsen foregå på ski eller snøskuter.  


oevelse3 500

Informasjonen til Evenes kommune ble gitt av (fra venstre) representanter for øvelsen Leif Bygdnes (ansvar for vintertreningen til utenlandskt personell ved Alliert Treningssenter Nord) og J P Paauwe (kaptein ved marinekorpset i Royal Netherlands Marine Corps).  For Evenes kommunens del har de to informasjonsmøtene vært nyttig  og dette kan være med å gi noe til alle parter.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Per-Kaare Holdal.

lik-oss-p-facebook