sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ledig stilling2Vi har flere ledige stillinger, søk da vel.

Følgende stillinger er ledige: 

Ergoterapaut:

100% fast stilling som ergoterapeut ved helse og omsorgstjenesten i Evenes kommune med tiltredelse 1.mai 2015. Tjenesten er samlokalisert med hjemmetjenesten. Stillingen innebærer ergoterapi til alle aldersgrupper i for eksempel sykehjem, rehabiliteringsavdeling, i hjemmet, skole m.m.

Arbeidsområde: Alle innbyggere i kommunen er ergoterapeutens arbeidsområde.

Relevante oppgaver vil blant annet være:
• Kartlegging, funksjonstrening og tilrettelegging i ADL.
• Hjelpemiddeltrening og boligtilrettelegging.
• Tverrfaglig samarbeid både rundt brukerne og på systemnivå.
• Fagutvikling, plan og prosjektarbeidet må påregnes.

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Offentlig godkjent ergoterapeut.
• Førerkort for bil.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Helsefagarbeider dagtilbud for demente:

50 % Helsefagarbeider med kompetanse innenfor demens og miljøterapeutisk erfaring.

Arbeidsområde: Helse og omsorgstjenesten. Tjenesten er underlagt leder for Evenes syke- og bygdeheim.

Relevante oppgaver vil blant annet være:

• Planlegge, starte opp og drive dagsentertilbud i kommunen for hjemmeboende personer med demens.
• Transporttjeneste for brukere.

Kvalifikasjoner for stillingen:

• Helsefagarbeider med kompetanse innenfor demens og miljøterapeutisk erfaring.
• Førerkort for bil.
• Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
• Personlig egnethet vil bli høyt vedlagt.

Hjemmehjelp:

50 % med kompetanse innenfor hjemmetjenesten.

Arbeidsområde: Helse og omsorgstjenesten. Tjenesten er underlagt leder for hjemmetjenesten.

Relevante oppgaver vil blant annet være:

• Rengjøring og besøk i hjemmet.

Kvalifikasjoner for stillingen:

• kompetanse innenfor hjemmetjenesten.
• Førerkort for bil.
• Søker må beherske norsk muntlig.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Helsefagarbeider 19% helgestilling

Arbeidsområde: Helse og omsorgstjenesten. Tjenesten er underlagt leder for Evenes syke- og bygdeheim.

Kvalifikasjoner for stillingen: Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller helpepleier.

Lærere

* To vikariat lærerstillinger for skoleåret 2015-2016. Vi har spesielt kompetansebehov innen fagene norsk og engelsk på ungdomstrinnet.
* En lærervikar fra 01.08.2015-31.01.2016.

Evenes kommune er en kommune med et betydelig markesamisk innslag i befolkningen, og i den forbindelse har vi behov for lærer i nordsamisk 24% stilling.
Tilsetting i tråd med gjeldende tariff og regelverk.
Liland skole er en 1-10 skole med ca 150 elever og 25 lærere.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til Helse og omsorgsleder Stine Fedreheim telefon 76 98 15 28 eller 918 19 032. Marion Pedersen leder sykeheim 76 98 58 05.
Ann-Kristin Skånhaug leder hjemmetjenesten 76 98 58 04. Rektor Kjersti Markusson 76 98 16 01.

Søknad sendes på fastsatt skjema som hentes default >> her  og sendes  eller

Evenes kommune
postboks 43

8539 Bogen i Ofoten innen 20. februar 2015.

Søknadsskjema:  default  Søknad om stilling (Link)  

 

lik-oss-p-facebook