Fellingstillatelse på jerv

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

JervFylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør-Troms og nordre Nordland.

I den forbindelse er det gitt tillatelse til bruk av snøskuter i hele Evenes så lenge fellingstillatelsen varer. Tillatelsen innskrenker ikke den adgangen grunneier har etter gjeldende regler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom, jf motorferdselslovens § 10. 

Dispensasjonen til bruk av snøskuter skal medbringes under kjøring.

Evt. henvendelser i saken kan rettes til Øystein Rafalsen

 

lik-oss-p-facebook